Akreditace MPSV ČR

Společnost je držitelem akreditace   A2019/0434-SP/PC/PP/VP pro tuto aktivitu:

  • Řešení mimořádných situací pro pracovníky v soc.službách