Akreditace MŠMT ČR

Společnost PMVIA s.r.o. je akreditovanou  institucí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR č.j: MSMT- 7680/2019 platnou do 4.3.2025  a má akreditovány tyto jednotlivé aktivity:


  • Přehled legislativních norem v oblasti bezpečnosti a jejich provázanost (5 hodin)
  • Jednání a postupy v případě útoku ozbrojeného agresora (5 hodin)

  • Zásady komunikace při verbálním napadení (5 hodin)

  • Jednání a postupy při fyzickém útoku (5 hodin)

  • Prvotní obrana s využitím možností prostředí (5 hodin)

  • Řešení mimořádných situací ve školách, ve školských zařízeních (5 hodin)

  • Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve školách a ve školských zařízeních (8 hodin)
  • Prevence vzniku mimořádných událostí spojených s agresí ve školách a školských zařízeních        (5 hodin)
  • Extremismus a radikalismus (5 hodin)
  • Extremismus, radikalismus a dezinformace (8 hodin)