Sem vložte podnadpis

Akreditace MŠMT ČR

Společnost PMVIA s.r.o. je akreditovanou  institucí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR č.j: MSMT- 7680/2019 platnou do 4.3.2025  a má akreditovány tyto jednotlivé aktivity:

 • Metrologie (24 hodin)

 • Logistický proces ve strojní výrobě (16 hodin)

 • Informační systémy ve strojní výrobě (16 hodin)

 • Systémy řízení jakosti (16 hodin)

 • Dopravní výchova pro ZŠ (8 hodin)

 • Dopravní výchova pro SŠ (8 hodin)

 • Zdravověda (4 hodiny)

 • Prezentační dovednosti (4 hodiny)

 • Prezentační technika (4 hodiny)

 • 3D tisk a 3D technika (4 hodiny)

 • Zvládání stresu (8 hodin)

 • Jednání a postupy v případě útoku ozbrojeného agresora (5 hodin)

 • Zásady komunikace při verbálním napadení (5 hodin)

 • Jednání a postupy při fyzickém útoku (5 hodin)

 • Prvotní obrana s využitím možností prostředí (5 hodin)

 • Řešení mimořádných situací ve školách, ve školských zařízeních (5 hodin)

 • Extremismus a radikalismus (5 hodin)