Aktivity pro školy a školská zařízení

Společnost PMVIA s.r.o ve spolupráci se svými odbornými lektory a garanty připravuje a realizuje další aktivity nejen pro pedagogy, ale i žáky a studenty.

- další specifické služby (bezpečnostní audity, nácviky atd.), více zde


Pro pedagogický i nepedagogický personál:

- přednášky - dle zvoleného tématu v oblasti prevence a bezpečnosti

- nácviky -  praktické ukázky, řešení reálných situací ve vašich prostorech atd.


Pro děti, žáky a studenty:

- aktivní branně bezpečnostní dny - formou specializovaného výkladu a praktické ukázky se zapojením žáků a studentů v oblastech:

  • poskytnutí první pomoci
  • základy přežití /sebezáchovy v krizových a mimořádných situacích a nouzových stavech
  • orientaci v mapách a v přírodě
  • pohybové aktivity zaměřené na kolektivní spolupráci a odpovědnost za sebe a ostatní

- přednášky (v délce cca 90 min)

  • Bezpečnost na cestách (zásady chování v dopr. prostředcích, reakce při napadení, komu volat apod, aplikace vbezpeci.cz, zákl. krizové situace, obranné prostředky)
  • Chování v běžném životě (oslovení cizím člověkem, mimořádné situace (zažiji nebo vidím), na koho se obrátit, jak postupovat v nouzových situacích- nehoda, napadení člověkem, zvěří apod.)
  • Extremismus- co to je a proč je škodlivý v jakékoliv podobě (politický, náboženský, etický, sociální)

- pro nejmenší: (délka max. 80- 90 min)

  • MŠ - Škola hrou, s malými skupinami dětí. Formou pohádky vysvětlujeme, že není všechno úplně bezpečné, kde najdou pomoc a jak si o ni říct, jak být potichu, jak poslouchat paní učitelku a jít za ní apod.
PMVIA s.r.o., Průmyslová 591/1, Vyškov, IČ: 27673189, pmvia@pmvia.eu, +420 724 44 00 00
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!